Operatie

Algemeen

De verkoop van brillen, contactlenzen en/of audioapparatuur behoren welliswaar tot de
hoofdactiviteiten van je organisatie, echter zijn er nog een tal van andere activiteiten die
de totale bedrijfsvoering beslaan. Daarnaast gaan vandaag de dag de technologische ontwikkeling
zo snel, dat zij nog maar moeilijk zijn bij te houden. Je moet over tijd en de juiste kennis beschikken
om zo deze ontwikkeling te kunnen implementeren in je organisatie.


Support Buddy biedt daarvoor training en coaching aan. Training, wanneer de groep groot genoeg is
om een klassikale les te kunnen geven en coaching wanneer het gaat over de begeleiding
op de werkvloer.

Optifile winkelautomatisering

Hoe maak ik optimaal gebruik van Optifile zodat ik op een nog professionelere wijze
mijn bedrijf kan voeren? Resultaten:
 1. Ondernemersinformatie uit Optifile kunnen halen
 2. Overzicht hebben in je zaak
 3. Informatie hebben om zakelijke beslissingen te kunnen nemen
 4. Nieuwe activiteiten aan je klant kunnen aanbieden

Backoffice

Hoe maak ik van mijn buikgevoel over mijn zaak en de markt een onderbouwd
financieel succes. 
Groei in omzet en winst door meer grip te krijgen op
de totale backoffice. 
Resultaten:
 1. Altijd inzicht in hoe ik er voor sta
 2. Direct resultaten kunnen meten
 3. De onderneming sturen op actuele informatie
 4. Direct maatregelen kunnen nemen op grond van cijfers

Voorraadbeheer

Geen willekeur maar een strak geleide inkoop- en voorraadbeheer met als doel, met een
minimale voorraad met een optimaal resultaat behalen. 
Resultaten:
 1. Met minimale voorraad maximale service verlenen
 2. Zo min mogelijk financiën vast in de voorraad
 3. De inkoop direct baseren op de verkoop
 4. Altijd overzicht

Frontoffice

Krijg meer grip op je omzet- & winstgroei en je klantenpopulatie. Hoe verhoog ik
de omzet bij mij bestaande klant, hoe trek ik nieuwe klant aan en hoe haal ik
oude klanten terug? 
Resultaten:
 1. Weten wat je uit de markt kunt halen
 2. Wie is werkelijk je klant
 3. Precieze marketingacties met een maximaal effect
 4. Met minimale investering maximale marketing

Contactinformatie

Support Buddy

Icaruslaan 22

1185 JM Amstelveen

 

Tel: 06-22486681

E-mail- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.